INDIKACIJE ZA AKUPUNKTURU

Indikacije navedene ispod treba promatrati u svjetlu medicinskog znanja koje je bilo dostupno u vrijeme kada su one pisane, stoga one predstavljaju presjek kroz znanje koje je tada bilo dostupno. Kada ih budete čitali, imajte na umu da se novo znanje neprestano akumulira kroz nova znanstvena istraživanja.

US NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH

Konferencije “National Institutes of Health” se održavaju zbog utvrđivanja sigurnosti i efikasnosti određene biomedicinske metode, putem ocjenjivanja trenutno dostupnih znanstvenih spoznaja (evidence-based medicine). Znanstvena komisija je 1997. godine pregledala više od 2000 znanstvenih studija na temu akupunkture te zaključila da postoje dokazi koji podržavaju primjenu akupunkture kao dodatne terapije ili kao alternativne metode liječenja za zdravstvene tegobe koje su navedene ispod.

apsolutne indikacije za akupunkturu
relativne indikacije za akupunkturu
WORLD HEALTH ORGANIZATION

Lista “World Health Organization” sastavljena je 1979. godine i utemeljena je na kliničkom iskustvu, a ne na kontroliranim znanstvenim studijama.

živčano-mišićni sustav
probavni sustav
usta
oko
dišni sustav
gornji dišni putevi
BRITISH ACUPUNCTURE COUNCIL

“British Acupuncture Council” objavio je indikacije za akupunkturu uške temeljene na principima evidence-based medicine.

indikacije za aurikuloakupunkturu