ČLANOVI DRUŠTVA

Hrvatsko društvo za akupunkturu tijelo je Hrvatskog liječničkog zbora. Rad Stručnog društva uređen je Statutom HLZ-a i drugim aktima HLZ-a te Pravilnikom o radu Hrvatskog društva za akupunkturu.

Skupština Hrvatskog društva za akupunkturu je na svojoj sjednici izabrala sljedeće članove Stručnog društva u Upravni odbor:

Maja Mustač, dr.med.

predsjednik Hrvatskog društva za akupunkturu

mr.sc. Krunoslav Reljanović, dr.med.

počasni predsjednik Hrvatskog društva za akupunkturu

Ines Bolješić, dr.med.

prvi dopredsjednik Hrvatskog društva za akupunkturu

Mario Franolić, dr.med.

drugi dopredsjednik Hrvatskog društva za akupunkturu

Josip Večenaj, dr.med.

rizničar Hrvatskog društva za akupunkturu

Leon-Pavao Adrović, dr.med.

tajnik Hrvatskog društva za akupunkturu

Prim.dr.sc. Štefica Findri-Guštek, dr.med.

član Upravnog odbora Hrvatskog društva za akupunkturu

Indira Vukčević, dr.med.

član Upravnog odbora Hrvatskog društva za akupunkturu
KAKO POSTATI REDOVNI ČLAN HRVATSKOG DRUŠTVA ZA AKUPUNKTURU?
Pravni okviri članstva u Hrvatskom društvu za akupunkturu uređeni su člankom 7., člankom 8. i člankom 9. „Pravilnika o radu Hrvatskog društva za akupunkturu, Hrvatskog liječničkog zbora“. Kako biste postali članom našeg Stručnog društva morate biti aktivan član Hrvatskog liječničkog zbora, ispuniti Pristupnicu za registraciju novih članova te uplatiti članarinu koja odlukom Upravnog odbora Hrvatskog društva za akupunkturu iznosi 20,00 €. Novac se uplaćuje na račun Hrvatskog društva za akupunkturu (HLZ), a detalje vezane za uplatu možete doznati iz ogledne uplatnice. PODACI ZA UPLATU: IZNOS: 20,00 PRIMATELJ: Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo za akupunkturu, Šubićeva 9, 10000 Zagreb IBAN PRIMATELJA: HR7423600001101214818 POZIV NA BROJ PRIMATELJA: 268-7 OPIS PLAĆANJA: Članarina za 2023. g.   Pristupnicu i potvrdu o uplaćenom iznosu potrebno je dostaviti tajniku Hrvatskog društva za akupunkturu (Leon-Pavao Adrović, dr.med.) na bilo koji od sljedećih načina: 1. poslati običnom poštom na adresu tajnika 2. poslati putem email-a na adresu: info@akupunktura.hr 3. predati na ruke tijekom redovitih stručnih sastanaka i predavanja društva

PODACI ZA UPLATU:
IZNOS: 20,00
PRIMATELJ: Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo za akupunkturu, Šubićeva 9, 10000 Zagreb
IBAN PRIMATELJA: HR7423600001101214818
POZIV NA BROJ PRIMATELJA: 268-7
OPIS PLAĆANJA: Članarina za 2023. g.

KAKO OBNOVITI ČLANSTVO U HRVATSKOM DRUŠTVU ZA AKUPUNKTURU ZA TEKUĆU GODINU?
Redovni članovi Hrvatskog društva za akupunkturu koji žele obnoviti svoje članstvo za tekuću godinu moraju biti aktivni članovi Hrvatskog liječničkog zbora te uplatiti članarinu Stručnom društvu prema gore navedenim uputama.
UPITI U VEZI ČLANSTVA
Za sva pitanja i nejasnoće u vezi članstva i članarine, molim Vas da kontaktirate tajnika Hrvatskog društva za akupunkturu, Leon-Pavao Adrović, dr.med.e-mail: info@akupunktura.hr

POPIS REDOVNIH ČLANOVA HRVATSKOG DRUŠTVA ZA AKUPUNKTURU

(preuzmite popis redovnih članova Hrvatskog društva za akupunkturu)