INTERNATIONAL COUNCIL OF
MEDICAL ACUPUNCTURE AND RELATED TECHNIQUES

 

UVOD

ICMART je međunarodna neprofitna organizacija za medicinsku akupunkturu osnovana 1983. godine u Beču u Austriji. Objedinjuje više od 90 svjetskih udruženja za medicinsku akupunkturu, a među članovima se nalazi i Hrvatsko društvo za akupunkturu (Member Societies). ICMART stoga možemo smatrati vodećom međunarodnom mrežom koja predstavlja više od 35.000 liječnika koji prakticiraju akupunkturu i srodne tehnike, a kroz svoje djelovanje promovira medicinu temeljenu na dokazima, što uključuje pitanja učinkovitosti, sigurnosti te isplativosti. Do sada je u organizaciji ICMART-a održano preko 20 svjetskih kongresa i simpozija uz sudjelovanje hrvatskih predstavnika na većini događanja.

ICMART

 

MEDICINSKA AKUPUNKTURA

Koncept medicinske akupunkture koji promovira ICMART nastao je na zapadu, a razvijen je od strane europskih liječnika tijekom 50-ih godina 20. stoljeća. Pojam se kasnije proširio po cijelom svijetu i danas označava akupunkturu koja poštuje suvremene znanstvene standarde te modernu teoriju i praksu koja podrazumijeva medicinu temeljenu na dokazima. Iako je medicinska akupunktura utemeljena na tradicionalnim korijenima, ona ih stalno kritički procjenjuje i preispituje. Edukacija iz medicinske akupunkture stoga zahtijeva od liječnika posjedovanje zapadnih medicinskih temelja na koje se nadograđuje akupunkturna paradigma, jer je osnovna ideja medicinske akupunkture integracija, odnosno medicinski pluralizam, kako bi pacijent tijekom liječenja dobio „najbolje od oba svijeta“.

 

EDUKACIJA – LEXICON OF MEDICAL ACUPUNCTURE

Lexicon

Akupunktura nije jedinstvena disciplina, već se sastoji od brojnih paradigmi zbog čega se edukacija liječnika razlikuje u različitim državama svijeta. ICMART prepoznaje i poštuje tu različitost, ali u svrhu sigurnije i kvalitetnije skrbi za pacijenta određuje standarde prikladne edukacije iz medicinske akupunkture za liječnike. Ovdje je važno naglasiti da ICMART kao polaznu točku za edukaciju iz medicinske akupunkture zahtijeva formalno obrazovanje za liječnika te dozvolu za rad od nadležnog tijela (HLK i HKDM u slučaju Republike Hrvatske). Edukacijski program Hrvatskog društva za akupunkturu je zadovoljio postavljene standarde i kriterije te je prepoznat i prihvaćen kao jedan od mogućih modela edukacije liječnika iz medicinske akupunkture. Na taj je način naš program 2010. godine ušao u Leksikon za medicinsku akupunkturu ICMART-a.

 

IZVJEŠĆE 34. KONGRESA ICMART-A 2021.