Dobrodošli na službenu stranicu Hrvatskog društva za akupunkturu!

Hrvatsko društvo za akupunkturu tijelo je Hrvatskog liječničkog zbora, a bavi se edukacijom i promocijom medicinske akupunkture kao znanstveno dokazane metode liječenja koja ima jasno definirane indikacije i neosporno mjesto u liječenju. Stručno društvo je član i “Međunarodnog vijeća za medicinsku akupunkturu” (ICMART) čiji je cilj demistificirati akupunkturu pomoću znanstvenih istraživanja koja imaju svrhu utvrditi učinkovitost akupunkture, mehanizme djelovanja akupunkture te utvrditi indikacije za akupunkturu temeljene na dokazima.

Ukratko ćemo se osvrnuti i na korijene našeg Stručnog društva te važne trenutke u njegovu postojanju, posebno iz razloga što smo iznimno ponosni na tradiciju i dosadašnji rad Hrvatskog društva za akupunkturu koje je osnovano, sada već možemo reći, davne 1979. godine u Zagrebu. Utemeljiteljem hrvatske akupunkture slobodno se može smatrati prof.dr.sc. Milan Ferković, dr.med. Iako je nekoliko liječnika donijelo prva znanja i vještine iz Kine, najveći trag ostavio je baš profesor Ferković koji je zajedno s kolegom, doktorom Milanom Tapalovićem, napisao i prvi udžbenik iz akupunkture pod nazivom „Akupunktura“. Profesori su svoje znanje nesebično dijelili s drugim kolegama tako da je kroz službenu edukaciju za bavljenje akupunkturom prošlo mnogo liječnika (preko 3500) iz Hrvatske i inozemstva.

Edukacija je znatno unaprijeđena 2006. godine i s posebnim veseljem ističemo da je naš program prepoznat i od strane ICMART-a, zbog čega smo dobili veliko priznanje 2010. godine. Naime, predsjednik Hrvatskog društva za akupunkturu, mr.sc. Krunoslav Reljanović, dr.med. je kao član znanstvenog vijeća ICMART-a 2010. godine na svjetskom kongresu u Rigi (Latvija) prezentirao naš program edukacije pred znanstvenim vijećem. Program je zadovoljio postavljene kriterije te je prepoznat i prihvaćen kao jedan od mogućih modela edukacije liječnika iz medicinske akupunkture. Na taj je način naš program ušao u Leksikon edukacijskih programa ICMART-a, što je veliko priznanje, ali i poticaj za daljnje unaprjeđenje! Kako se sve više javljaju „instant“ tečajevi akupunkture u trajanju od jednog vikenda, osjećamo potrebu istaknuti da se akupunktura na takvim tečajevima može upoznati samo informativno. Naime, akupunktura se sastoji od niza tehnika koje zahtijevaju cjeloživotno učenje, a kvalitetne osnove zasigurno nećete steći na tečajevima bez barem 300 sati teorijske i praktične nastave.

Od 2020.g. Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti NN 52/2020-1048. (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_52_1048.html)  u članku 13. točka 5. i članku 16. točka 5. definira uvjete za obavljanje djelatnosti akupunkture u ambulantama obiteljske (opće) medicine i specijalističkim ambulantama.

Ovaj kratak uvod završavamo jednim važnim službenim stavom kojim se Stručno društvo ograđuje od primjene akupunkture u smislu duhovne, filozofske ili energetske medicine te zastupamo mišljenje da akupunkturu u Hrvatskoj mogu raditi samo liječnici s licencom Hrvatske liječničke komore, primjenjujući suvremene medicinske principe i tehnike, što podrazumijeva rad samo s iglama za jednokratnu upotrebu.

Pozivamo Vas da uživajte u stranicama Hrvatskog društva za akupunkturu, da se priključite radu Društva te podijelite s nama sve ideje koje bi mogle unaprijediti rad našeg Stručnog društva!