OSNOVNI TEČAJEVI

TEČAJ IZ OSNOVA MEDICINSKE AKUPUNKTURE

TOMA brochure

OSNOVNE INFORMACIJE
„Tečaj iz osnova medicinske akupunkture“ izvrsno pokriva sve važne aspekte teorije, uključujući tradicionalnu kinesku medicinu i znanstvenu medicinsku akupunkturu temeljenu na modernoj anatomiji i fiziologiji. Međutim, akupunktura je prvenstveno manualna vještina i da biste teorijske koncepte stavili u praktičan kontekst, potreban je rad s pacijentima. Zajednički interes i suradnja na ovome polju ostvarena je sa Specijalnom bolnicom za medicinsku rehabilitaciju Daruvarske toplice. Daruvarske toplice su tradicionalno kupališno lječilište, nenametljivo uklopljeno u prirodu na samim izvorima ljekovite termalne vode, okruženo velikim i lijepo uređenim parkom spomeničke arhitekture i hortikulturne vrijednosti. Nastale su na ostacima rimskog naselja Aquae Balissae i kao akupunktura objedinjuju tradiciju i moderne spoznaje o liječenju.
OBAVEZNA LITERATURA

Title

CHINESE ACUPUNCTURE AND MOXIBUSTION
- Cheng Xinnong, ISBN-10: 7119059947
PREPORUČENA LITERATURA

Title

AKUPUNKTURA
- Milan Ferković, Milan Tapalović, ISBN: 978-953-0-30550-2
KLINIČKA AKUPUNKTURA
- Milan Ferković, ISBN: 953-6308-23-1
THE FOUNDATIONS OF CHINESE MEDICINE
- Giovanni Maciocia, ISBN-10: 0443074895
AN INTRODUCTION TO WESTERN MEDICAL ACUPUNCTURE
- Adrian White, Mike Cummings, Jacqueline Filshie, ISBN-10: 0443071772
A MANUAL OF ACUPUNCTURE
- Peter Deadman, Mazin Al-Khafaji, Kevin Baker, ISBN-10: 0951054651
THE SEIRIN PICTORIAL ATLAS OF ACUPUNCTURE
- Yu-Lin Lian, ISBN-10: 3833152893
POCKET ATLAS OF ACUPUNCTURE
- Carl-Hermann Hempen, Velia Wortman Chow, ISBN-10: 1588903850
PREDPRIJAVA NA “TEČAJ IZ OSNOVA MEDICINSKE AKUPUNKTURE” 2023./2024.
    SPECIJALISTIČKI TEČAJEVI

    SPECIJALISTIČKI TEČAJ IZ MEDICINSKE AKUPUNKTURE

    OSNOVNE INFORMACIJE
    Specijalistički tečaj je namijenjen svim liječnicima koji su završili „Tečaj iz osnova medicinske akupunkture“ pri Hrvatskom liječničkom zboru te žele produbiti poznavanje i razumijevanje akupunkturnih točaka i kanala. Tečajevi su organizirani kao vikend radionice u kojima se izmjenjuju jezgrovita predavanja i rad na pacijentima kako bi se teorijski koncepti odmah demonstrirali u praktičnom kontekstu. Više informacija o samom tečaju možete doznati iz brošure.