Loading Events

Moderna medicina – previše, nepotrebno, štetno

18 listopada @ 01:00 pm - 18 listopada @ 02:00 pm

Poštovane kolegice i kolege!

Pozivamo Vas na stručni sastanak i predavanje u organizaciji Hrvatskog društva za akupunkturu. Predavanje će govoriti o dva važna fenomena suvremene medicine koji su liječnicima slabo poznati. Prvi je predijagnosticiranje – proglašavanje bolesti kad ona realno ne postoji, a drugi jatrogeneza – šteta za zdravlje pacijenata i društvena šteta koju uzrokuje medicina. Neobično je važno osvijestiti ove negativne pojave i o njima se informirati, kako bismo poštedjeli pacijente nepotrebne patnje i djelovali na sustav zdravstvene zaštite u smjeru njegove veće efikasnosti i racionalnosti.

Povjerenstvo za medicinsku izobrazbu liječnika HLK kategoriziralo je i vrednovalo stručni skup s 4 boda za pasivno sudjelovanje.

Radujemo se Vašem dolasku,
Lidija Gajski, dr.med.