20th AAMA Symposium for Medical Acupuncture

Na slikama je legendarni američki liječnik Joseph Helms, jedan od pionira medicinske akupunkture, s predsjednikom Hrvatskog društva za akupunkturu, mr.sc. Krunoslavom Reljanovićem, dr.med. Doktor Helms je jedan od osnivača i prvi predsjednik Stručnog društva za medicinsku akupunkturu SAD-a (“American Academy of Medical Acupuncture”). Služio je kao savjetnik za pitanja akupunkture u “World Health Organization” i “National Institutes of Health”. Danas doktor Helms djeluje kao predsjednik Instituta pod nazivom “Helms Medical Institute” koji liječnicima pruža edukaciju iz medicinske akupunkture. Program edukacije koji nudi HMI je iznimno kvalitetan i sveobuhvatan što potvrđuje i činjenica da ga je prihvatila i vojska SAD-a koja svoje liječnike upućuje na njega. Ukoliko želite saznati više o energetskoj akupunkturi i tehnikama koje podučava doktor Helms, pročitajte njegovu knjigu pod nazivom “Acupuncture Energetics: A Clinical Approach for Physicians”.