Daruvarske Toplice – radionica iz medicinske akupunkture

Medicinska akupunktura je prvenstveno manualna vještina koja ima veliku i raznoliku teorijsku podlogu. Naš „Tečaj iz osnova medicinske akupunkture“ izvrsno pokriva sve važne aspekte teorije, uključujući tradicionalnu kinesku medicinu i znanstvenu medicinsku akupunkturu temeljenu na modernoj anatomiji i fiziologiji. Međutim, da bi tečaj bio potpun, bilo je potrebno ojačati i praktičnu nastavu u formi rada s pacijentima. Zajednički interes i suradnja na tome polju ostvarena je sa Specijalnom bolnicom za medicinsku rehabilitaciju Daruvarske toplice. Daruvarske toplice su tradicionalno kupališno ljecilište, nastale na ostacima rimskog naselja Aquae Balissae i kao akupunktura objedinjuju tradiciju i moderne spoznaje o liječenju. Naš prvi odlazak u Daruvar bio je veliki uspjeh i za pacijente i za polaznike tečaja te se radujemo svim budućim odlascima i nadamo se da će naša suradnja jačati iz godine u godinu. Uživajte u fotografijama iz Daruvara i osjetite pozitivne vibracije te dio radne atmosfere na prvoj praktičnoj radionici iz medicinske akupunkture.