Daruvarske Toplice – radionica iz medicinske akupunkture

Nakon odličnog uspjeha prve radionice iz medicinske akupunkture održane u Daruvarskim Toplicama, Hrvatsko društvo za akupunkturu odlučilo je uvrstiti radionicu u plan i program „Tečaja iz osnova medicinske akupunkture“ i za sve buduće generacije. Studijsko putovanje u Daruvar organiziramo na kraju tečaja, kada polaznici steknu dobre teorijske osnove kako bi se što bolje snašli u praktičnim situacijama koje će ih čekati u svakodnevnom radu s pacijentima. Ovaj vid praktične nastave uistinu se pokazao korisnim i sada se otvara mogućnost organizacije naprednih tečajeva na ovome principu, gdje bi naglasak bio stavljen na praksu i rad s pacijentima, kako bi se produbilo razumijevanje logike akupunkturnih točaka i kanala te njihove povezanosti s unutrašnjim organima. Pred nama su uzbudljiva vremena i nadamo se da ćete biti zadovoljni s praktičnom edukacijom koju pripremamo za Vas u budućnosti.