TEČAJ IZ OSNOVA MEDICINSKE AKUPUNKTURE

 

TOMA brochure

OSNOVNE INFORMACIJE
Tradicionalni “Tečaj iz osnova medicinske akupunkture” započinje svake godine krajem rujna. Održava se u mjesečnim vikend ciklusima (subota i nedjelja, od 9h do 18h) te sadrži ukupno 12 teorijskih i praktičnih ciklusa raspoređenih kroz godinu dana. Bogatstvo ovog tečaja ne ogleda se samo u kvalitetnom planu i programu, već i u raznolikosti predavača, a cjelogodišnje druženje zaokruženo je studijskim putovanjima u Daruvarske toplice gdje se održavaju praktične radionice iz medicinske akupunkture. Više informacija o samom tečaju možete doznati iz brošure koju možete preuzeti klikom na sliku lijevo. Ukoliko ste zainteresirani pohađati naš “Tečaj iz osnova medicinske akupunkture”, odobren od strane ICMART-a, na ovoj stranici možete napraviti i predprijavu putem kontakt forme ispod ili slanjem poruke na email adresu info@akupunktura.hr.

 

PREPORUČENA LITERATURA
PREDPRIJAVA NA “TEČAJ IZ OSNOVA MEDICINSKE AKUPUNKTURE” 2018./2019.SPECIJALISTIČKI TEČAJ IZ MEDICINSKE AKUPUNKTURE

– AURIKULOAKUPUNKTURA TREĆI STUPANJ – TRI FAZE –

 

TOMA brochure

OSNOVNE INFORMACIJE
Specijalistički tečaj je namijenjen svim liječnicima koji su završili „Tečaj iz osnova medicinske akupunkture“ pri Hrvatskom liječničkom zboru te žele produbiti poznavanje i razumijevanje akupunkturnih točaka i kanala. Tečajevi su organizirani kao vikend radionice u kojima se izmjenjuju jezgrovita predavanja i rad na pacijentima kako bi se teorijski koncepti odmah demonstrirali u praktičnom kontekstu. Više informacija o samom tečaju možete doznati iz brošure.

TEMA: Aurikuloakupunktura treći stupanj – TRI FAZE
VODITELJ: mr.sc. Krunoslav Reljanović, dr.med.
DATUM: 27. – 28. listopad 2018.
ROK ZA PRIJAVU: 20. rujan 2018.
MJESTO: Daruvarske Toplice
CIJENA: 2.500,00 kuna
BODOVI HLK: tečaj je prijavljen za bodovanje

 

PREDPRIJAVA NA SPECIJALISTIČKI TEČAJ “AURIKULOAKUPUNKTURA TREĆI STUPANJ – TRI FAZE” – 27. & 28. LISTOPAD 2018.