KRITERIJI HRVATSKOG DRUŠTVA ZA AKUPUNKTURU ZA EDUKACIJE

Hrvatsko društvo za akupunkturu (u daljnjem tekstu: HDA) Stručno je društvo Hrvatskog liječničkog zbora (u daljnjem tekstu: HLZ).

Prema Statutu HLZ (link) , članak 38. Točke 3-7  stručna društva organiziraju stručnu edukaciju svojih članova, organizacijom stručnih sastanaka, tečajeva, simpozija, kongresa i prate cjeloživotnu edukaciju svojih članova, vodeći računa o terminima održavanja srodnih skupova, stručno društvo provodi obuku liječnika prema programu koji donosi nadležno tijelo stručnog društva, a koje potvrđuje Glavni odbor HLZ-a, provodi edukaciju u svojoj domeni te predlažu mjere za unapređenje i poboljšanje organizacije rada u zdravstvenim ustanovama, isto tako prate organizaciju i rad zdravstvene djelatnosti u području svoje struke.

Od 2020.g. Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti NN 52/2020-1048. (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_52_1048.html)  u članku 13. točka 5. i članku 16. točka 5. definira uvjete za obavljanje djelatnosti akupunkture u ambulantama obiteljske (opće) medicine i specijalističkim ambulantama.

HDA slijedom navedenog donijelo je kriterije i standarde edukacije iz medicinske akupunkture koja će omogućiti liječnicima koji ju završe da na siguran način obavljaju liječenje akupunkturom.

Naš je stav da djelatnost medicinske akupunkture za ljude samostalno može obavljati samo doktor medicine i doktor dentalne medicine, bilo liječnik opće prakse ili specijalist/uži specijalist.

Hrvatsko društvo za akupunkturu definira obaveznu edukacija za obavljanje prakse medicinske akupunkture za doktore medicine ili doktore dentalne medicine u ordinacijama opće- obiteljske medicine i u specijalističkim ordinacijama na slijedeći način:
Edukacija iz medicinske akupunkture
provodi se kroz nastavu koja se sastoji od najmanje 300 sati osnovnog programa i to
100 sati iz osnova akupunkture,
100 sati specijalističkog programa
100 sati praktične nastave uz voditelja- mentora.

Tečaj mora imati vrijednost i kvalitetu priznatu od nekog svjetskog krovnog društva koji u sebi uključuje medicinsku akupunkturu npr: ICMART.

Predavači na tečaju i voditelji vježbi- mentori trebaju biti priznati stručnjaci na polju akupunkture s više od 5 godina aktivnog kontinuiranog bavljenja  medicinskom akupunkturom i više od 2000 sati edukacije kroz domaće i svjetske tečajeve/kongrese, imati dokaz o stečenim znanjima u renomiranim edukacijskim centrima te biti prihvaćeni od strane UO HDA.

Nakon završenog tečaja polaznici dobijaju potvrdu o poznavanju osnova teorije i prakse medicinske akupunkture. Obavezni su nastaviti se educirati u djelatnosti akupunkture kroz tečajeve ili kongrese, a na zahtjev dostaviti potvrdnicu Hrvatskom društvu za akupunkturu za najmanje jedan domaći ili strani tečaj kroz slijedećih 5 godina.

Liječnicima koji su završili Tečaj iz osnova medicinske akupunkture kroz HDA od 2006.g. navedeni tečaj smatra se adekvatnim za obavljanje djelatnosti, jer je odgovarao tadašnjim kriterijima za edukaciju.

Osobe koje su završile edukaciju u inozemstvu priznatu od medicinskog udruženja u toj zemlji smatrat će se da mogu obavljati djelatnost akupunkture, ako navedeni tečaj odgovara kriterijima koji preporuča HDA i ICMART i priznat je od medicinskog društva u zemlji u kojoj je položen.

Osobe koje su završile tečajeve koji ne odgovaraju prethodno navedenim kriterijima za obavljanje djelatnosti medicinske akupunkture u RH trebaju demonstrirati svoje znanje pred komisijom predavača ili završiti tečaj po prethodno navedenim kriterijima

Literatura za polaganje ispita biti će predložena na stranici HDA.

Donesene odluke u skladu su sa standardima članica ICMART-a čiji je član i HDA i kroz koji ima priznatu edukaciju kroz svoj tečaj.

Navedeni zahtjevi za edukaciju podložni su promjenama radi usklađivanja s europskim i svjetskim standardima.

Nadamo se da će s prepoznavanjem i priznavanjem vrijednosti ove znanosti i vještine od strane profesorskog kadra Medicinskih fakulteta u RH učenje akupunkture u budućnosti provoditi kroz nastavu na medicinskim fakultetima, kao i na dosta svjetskih fakulteta, što za sada na žalost iz više razloga nije uspostavljeno.

Upravni odbor Hrvatskog društva za akupunkturu